CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM ĐÌNH VŨ

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa VP Sao Đỏ - Km 1+400, Đường Phạm Văn Đồng, Quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.
Hotline: +(84) 965 469 469  - Fax: +(84) 225 3814300 - Email: sales@namdinhvu.com

LIÊN HỆ QUA MAIL
Họ và tên  
Địa chỉ
Số điện thoại  
Email    
Gửi tới
Nội dung liên hệ
Mã an toàn